Jeg holder meget gerne foredrag om :
(Klik på billederne for en større gengivelse)

1. Grundtvigskirken og dens bygmester

Grundtvigskirken.jpg

Om arkitekten P.V. Jensen-Klint, hans liv og de historiske og personlige forudsætninger for, at han fik mulighed for at tegne og opføre Grundtvigskirken, Danmarks mest mærkelige kirke, en kirkefantasi til minde om Grundtvig, en sognekirke i domkirkeformat, placeret på en pløjemark i den nordlige udkant af København. Foredraget er ledsaget af Klints egne tegninger og Henning Prins´ fotografier af kirken samt af de andre kirker og huse, som Klint fik bygget rundt omkring i landet.

2. Hvor kommer bladtegningerne fra?

Skolegang_af_Grandville.jpg

Om nogle af de mest almindeligt anvendte tricks og greb, som bladtegnerne bruger. Om at bruge dyr i tegningerne, en ældgammel skik, om at tegne kendte personer, om social satire og om at gøre grin med mennesketyper, sociale forskelle, fordomme, politik, religion og alle mulige andre menneskelige foreteelser. Foredraget er ledsaget af en lang række tegninger af bladtegningens  mestre som for eksempel Breuhgel, Dürer, Goya, Jacques Callot, Daumier, Grandville, Th.Th. Heine, Blix, Engström, Storm P. samt helt nye tegninger af nogle af Danmarks bedste nulevende bladtegnere.

 3. Djævelen, Narren og Vorherre

narren.jpg

Om tre af de vigtigste faste figurer i den europæiske fantasi og kunst, om hvordan de er opstået, hvad de har betydet gennem tiderne, og om hvor man stadig kan møde dem. Foredraget tager udgangspunkt i min bog Ansigt, som blandt andet skildrer rejser til de gotiske katedraler i Frankrig og Tyskland, de byzantinske mosaikker i Ravenna og Istanbul samt nedslag i kunst og litteratur, der levendegør disse fantasifigurer, for eksempel Goethes Faust og Walt Disneys Fantasia. Og bladtegningen!

Kontakt : amsp@pol.dk